Home

Visionary Workshop – stručni skup o naučnim resursima u obrazovanju

| On: sep 20 2012

U okviru treće međunarodne konferencije eLearning 2012, u petak, 28.9.2012. održaće se prva u nizu aktivnosti ODS-projekta u Srbiji. Sofoklis Sotiriou, profesor u Ellinogermaniki Agogi, poznate kao “Prva grčka škola na vebu”,  jedan od autora projekta Open Discovery Space.  U okviru “Visionary Workshop  stručnog skupa” prikazaće  upotebu COSMOS portala www.cosmosportal.eu , a predavači i prezenteri na ovom skupu biće i Dragana Kupres i Aleksandra Mudrinić iz CARNET-a kao i fizičari i astronomi iz Beograda:  Nataša Stanić i Dušan Vudragović, i Novog Sada: Nenad Pavlović, koji će prikazati upotrebu još nekoliko veb-repozitorijuma namenjenih obrazovanju, a dizajniranih za podršku IBSE-metodi (Inquiry-Based Science Education, “inkvajeri metoda”). Prezentacije srpskih astronoma i fizičara daće nastavnicima ideju kako da koriste digitalne resurse u nastavi astronomije i fizike i kako da pripreme učenike za posetu CERN-ovoj izložbi koja se očekuje u Beogradu tokom ove jeseni.

Cilj strategije obrazovanja u našoj zemlji jeste potpuno uključivanje i integracija informacionih i komunikacionih tehnologija (ICT) u nastavni plan i program i svakodnevnu školsku praksu kako bi učenici ovladali naprednim veštinama za učenje i rešavanje problema. Ova digitalna strategija namenjena školama između ostalog naglašava potrebu za promovisanjem sistemske primene digitalnih materijala u nastavnom procesu, aktivno korišćenje veb 2.0 alata od strane nastavnika i učenika. Sada je već jasno da je nastavnicima potrebna stalna podrška u vidu obuke, umrežavanja, razmene ideja i iskustva sa kolegama da bi mogli da što efikasnije koriste digitalne nastavne materijale i tehnologiju koja je sada dostupna u školama (npr. digitalne učionice, internet, interaktivne školske table, laptop računari, itd.).

Pozivamo vas da učestvujete u Visionary Workshop, stručom skupu o naučnim resursima u obrazovanju koji organizuje Univerzitet Metropolitan Beograd.

Skup će se održati u petak, 28.9.2012. a namenjen je nastavnicima, trenerima nastavnika, savetnicima za razvoj karijere i kreatorima obrazovne politike kako bi se predstavili primeri dobre prakse i primena digitalnih obrazovnih sadržaja u školskoj praksi. Radionica će biti orijentisana ka temama iz fizike i računarstva, ali može biti korisna svim nastavnicima koji predaju prirodne nauke.

Cilj ovog skupa je i da podstakne razgovor o potrebama i očekivanjima nastavnika u smislu usvajanja digitalnih nastavnih materijala.

Visionary Workshop stručni skup se organizuje pod okriljem projekta Open Discovery Space www.opendiscoveryspace.eu a u okviru međunarodne konferencije “eLearning 2012” econference.metropolitan.ac.rs .  Učesnici će dobiti sertifikat o ušeću.

Kako je broj mesta ograničen, molimo da potvrdite svoje učešće do 26.9.2012. prijavom putem formulara.

&

Agenda skupa

Visionary Workshop, stručni skup o naučnim resursima u obrazovanju

Petak, 28.09.2012, Univerzitet Metropolitan Beograd

11.30-12.00 – Prijavljivanje učesnika

12.00-12.10 -  Dobrodošlica, Open Discovery Space u Srbiji, Snežana Marković, Nacionalni koordinator ODS projekta U Srbiji

12.10-12.20 – Digiš – srpski nastavnici na ODS-portalu, Jelena Samardžić, administrator Digiša

12.20-13.20 – Primeri iz prakse

- Učenje Astronomije pomoću novih tehnologija, Nataša Stanić, nastavnica astronomije, Galiliejev učitelj

- Učenje sa ATLAS@CERN, Nenad Pavlović, nastavnik fizike gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu

13.20-14.20 – Inovativni eLearning alati

-HYPATIA, Dušan Vudragović, Istraživač-saradnik, Institut za fiziku, Beograd

- Otkrijte COSMOS Portal, Sofoklis Sotiriou, Ellinogermaniki Agogi, Grčka

14.20-14.30 – Pauza

14.30-15.30 -  Uvođenje inovacija u školsku praksu

- The Open Discovery Space inicijativa, Dragana Kupres i Aleksnadra Mudrinić, CARNet, HrvatskaiSofoklis Sotiriou, Ellinogermaniki Agogi, Grčka

15.30-16.00 – Diskusija sa nastavnicima i implementacija plana za tekuću školsku godinu

16.30-16.30 – Zatvaranje Visionary workshop, popunjavanje onlajn upitnika, dodela Sertifikata o učešću na radionici pri međunardonoj konferenciji “eLearning 2012”

&

&

&

&

casino roulette en ligne gratuit