Home

ODS projekat


Krajnji cilj trogodišnjeg projekta je kreiranje društveno-podržane, višejezične otvorene infrastrukture koja podstiče prihvatanje elektronskog učenja.

ODS projekat ima za cilj da podstakne deljenje, prihvatanje, korišćenje i prenamenu postojećih baza obrazovnih sadržaja. Pre svega on će demonstrirati načine kako da se uključe školske zajednice u inovativne načine poučavanja i učenja kroz efikasnu upotrebu elektronskih resursa. On će promovisati izgradnju zajednice brojnih evropskih škola i osnažiti ih da koriste i dele jedinstvene resurse kroz smislene obrazovne aktivnosti. Pored toga, projekat će pokazati potencijale elektronskih resursa da zadovolje obrazovne potrebe ovih zajednica. Veb-portal koji će biti razvijen tokom realizacije projekta biće društveno-orijentisana platforma putem koje će nastavnici, učenici i roditelji biti u mogućnosti da otkrivaju, usvajaju, diskutuju i prilagođavaju resurse svojim potrebama i interesovanjima. Na posletku, projektom će se izvršiti vrednovanje uticaja i dokumentovati ceo proces u mapu koja će obuhvatiti smernice za projektovanje i sprovođenje delotvornih obrazovnih aktivnosti zasnovanih na bazi resursa koje bi mogle biti usvojene od strane drugih aktera u školskom obrazovanju.

Konzorcijum ovog ambicioznog projekta čine 52 organizacije – učesnice iz 25 evropskih zemalja. Čitav projekat predstavlja kombinaciju prethodnih iskustava, istraživanja, znanja i veština stručnjaka iz najrazličitijih oblasti: nauke, naprednih tehnologija, razvoja i primene softvera, dizajniranja obrazovnih modela i scenarija, strategija upravljanja, primena i vrednovanje inovativnih obrazovnih pristupa zasnovanih na primeni IKT-a.

Univerzitet Metropoliten, koji od 2005. primenjuje metode onlajn učenja je član ovog konzorcijuma. Zajedničkim angažovanjem stručnjaka sa ovog univerziteta ali i srpskih nastavnika zainteresovanih za saradnju i razvoj ODS-portala radiće na razvoju „Digiša“ i njegovoj integraciji u portal. Kroz serije radionica, seminara, konferencija, obuka i uključenja pilot-škola u testiranje i razvoj portala srpski nastavnici dobijaju priliku da ravnopravno sarađuju, razvijaju alate i zajednički uče sa svojim kolegama iz Grčke, Nemačke, Hrvatske, Holandije, Finske, Bugarske, Ujedinjenog kraljevstva, Austrije, Rumunije, Italije, Francuske, Turske, Estonije, Švedske, Grenlanda…

Na ovim stranicama svi zainteresovani moći će da prate tok realizacije projekta, ali i da se uključe u razvoj i testiranje portala i repozitorijuma koji ga čine, da koriste ponuđene obrazovne materijale, da se upoznaju sa inovativnim metodama, komuniciraju sa vodećim evropskim obrazovnim stručnjacima i da sopstvene materijale podele sa drugim nastavnicima širom Evrope.

Matični sajt projekta je opendiscoveryspace.eu a elektronski časopis projekta je paper.li/ods_eu/1341574663#