Home

Digiš


Digiš LMS (learning manadement system) je sistem za učenje na daljinu, odnosno preko interneta, podignut na platformi Moodle. Kreiran je od strane IT tima Univerziteta Metropolitan u Beogradu. Višegodišnje iskustvo, učvršćeno kreiranjem i održavanjem eLearning sistema Univerziteta Metropolitan, sistema koji omogućava velikom broju studenata da studiraju preko interneta, doprinelo je i stvaranju i pokretanju sličnog sistema i za rad u srednjim školama. Digiš dozvoljava da se na sistem postavljaju različiti kreirani materijali, predavanja, vežbe, zadaci, testovi, prezentacije i audio-video materijali. Uz internet konekciju i registrovan nalog učenici imaju mogućnost da pristupe svim materijalima i da iz njih uče. Na ovaj način učenici svih srednjih škola u Srbiji imaju mogućnost da uče na najsavremeniji način.

Primena savremenih tehnologija u svim oblastima poslovanja, postala je uobičajna pojava, kao i neophodan uslov za realizaciju najvećeg broja poslova. Intenzivni tehnički napredak, čiji smo svedoci, značajno utiče na sve oblasti života. U srednjim školama retko kada postoje uslovi za korišćenje najsavremenijih tehnologija i sistema u procesu obrazovanja, iako je to preduslov za dalji razvoj našeg društva, stvranje i pravljanje različitim poslovnim sistemima. Neophodno je da dostignuća savremene civilizacije budu iskorišćena i u procesu obrazovanja. Na taj način Digiš omogućava da se unapredi školovanje, smanji troškove i, što je najvažnije, poveća kvalitet obrazovanja.
Šta Digiš obezbeđuje nastavnicima?

 • Lako predstavljanje i deljenje keiranih tekstova, audio i video materijala
 • Uvid u stepen napretka svakog učenika, u svakom trenutku
 • Lako i brzo organizovanje testova sa najrazličitijim pitanjima, uz momentalno dobijanje rezultata i izveštaja
 • Prilagođavanje materijala pojedinačnim grupama učenika ili određenim učenicima i njihovim stilovima učenja
 • Uvid u materijale drugih nastavnika, što doprinosi unapređivanju sopstvenih materijala
 • Praćenje stilova učenja i ustanovljavanje kritičnih tačaka u procesu savladavanja gradiva
 • Precizna procena znanja učenika, što u standardnom načinu učenja nije uvek moguće i davanje ocene na osnovu konkretnih informacija.

Šta Digiš obezneđuje učenicima?

 • Mogu da uče u bilo koje vreme, ma gde se nalazili
 • Lako nadoknađivanje propuštenog gradiva, s obzirom da su svi materijali, uvek, na sistemu (na internetu)
 • Domaći zadaci i testovi su im uvek dostupni
 • Učenje preko računara je zanimljivije od klasičnog, dok je procenat savladavanja gradiva značajno veći na ovaj način
 • Razmena mišljenja sa drugim učenicima i međusobno pomaganje u učenju i savladavanju gradiva
 • Zajednički rad na projektu, pri čemu nastavnik ima uvid u pojedinačne učinke
 • Korisna primena interneta, pa samim tim i višečasovno sedenje za računarom ima smisla

Pristup Digišu je omogućen preko URL adrese sajta, koja glasi: http://digis.edu.rs