Home

Takmičenje za inovativne škole

| On: dec 17 2014

ODS projekat ulazi u završnu fazu i povodom toga smo pripremili vredne nagrade za najuspešnije škole.

Za najvrednije škole učesnice u projektu smo takođe organizovali takmičenje. Nagrada je učešće na letnjoj školi u Atini od 12. do 17. jula 2015. za dva nastavnika iz škole (na primer, direktor i nastavnik nosilac promena). Odabir škole će se vršiti na osnovu sledećih kriterijuma: broj registrovanih nastavnika na portalu u poređenju sa ukupnim brojem nastavnika u školi, broj nastavnika iz škole sa kompletiranim profilima na portalu, broj učesnika u zajednici škole na portalu, učestalost poseta zajednici škole na portalu, aktivnost nastavnika iz škole u okviru zajednica, (ponovo) popunjeni upitnici o elektonskoj zrelosti, popunjen akcioni plan.

Analiza podataka o školama počinje 1. aprila 2015. Do tada imate vremena da kompletirate podatke i automatski uđete u izbor za odlazak na letnju školu. Detaljnije o takmičenju možete pročitati na samom portalu http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/open-discovery-space-innovative-school-contest-2015-804667

Molim vas da sve škole kompletiraju svoje podatke. Najvažnije je da se ponovo popune upitnici o elektronskoj zrelosti koje možete pronaći ovde http://serbia.e-mature.ea.gr/.innovative school contest

comment closed