Home

Repozitorijumi

| On: avg 15 2012

Zahvaljujući digitalnim tehnologijama, sve češće se u nastavi koriste objekti učenja (eng. learning objects). To su samostalne nastavne jedinice koje pokrivaju jednu ili deo neke nastavne jedinice. Jednom napravljen objekat učenja, valjano dokumentovan i opisan „metapodacima“ (ključnim rečima koje opisuju objekat i olakšavaju njegovo pronalaženje), ukoliko je postavljen u neku „zbirku“ (repozitorijum) ovakvih objekata mogu da koriste nastavini ili učenici u raznim kontekstima.

Od velikog značaja je mogućnost lakog pronalaženja odgovarajućih objekata, kao i mogućnost da se sopstveni digitalni materijali učine dostupnim drugim korisnicima.  Ukoliko repozitorijum ima kvalitetan alat za pretragu kao i mogućnost ocenjivanja i komentarisanja od starne korisnika onda on predstavlja veoma korisnu biblioteku nastavnih materijala i iskustava i omogućuje nastavnicima da kreiraju svoje časove u saradnji (ili samo koristeći iskustva) drugih nastavnika.

ODS portal biće „raskrsnica“ za pedestak repozitorijuma digitalnih nastavnih materijala – sa zajedničkom pretragom komentarima korisnika, mogućnošću za saradnju. Većina tih repozitorujuma već postoji, a neki su tek u razvoju. Predstavićemo vam ovde neke od tih repozitorijuma koje možete već sada da koristite.

1 komentar

  1. Vrlo bih bila zahvalna kada bi redovno mogla biti upoznata sa novinama u ovoj sferi. Nalazim da su vrlo funkcionalna.