Home

Radionica „Osvrt na našu praksu“

| On: feb 08 2014

U subotu, 1. februara u prostorijama fakulteta Metropoliten, održana je radionica pod nazivom “Practice Reflection Workshop”. Voditelji su bili Snežana Marković i Dejan Bošković, a aktivnosti radionice su se održavale i onlajn preko BigMarkera uz pomoć Danijele Ljubojević. Tako da je ukupno bilo prisutno, što uživo, što onlajn, oko šezdeset učesnika.

Tokom radionice  učesnikci su se podsetili šta pruža ODS, odnosno na koji način mogu da pretražuju informacije na portalu, ali i da mu aktivno doprinose. Sadledane su razne mogućnosti portala, da on može da bude društvena mreža ali i mesto za razmenu materijala  i drugih vidova obuka. Potom je usledilo predavanje Jelene Samardžić koja je uputila prisutne u platformu Digiš, koja je prilagođena našim uslovima i postavljena sa ciljem razvitka ODS projekta u Srbiji, pa tako i da doprinese boljoj komunikaciji i razmeni iskustva među nastavnicima koji u projektu učestvuju.

DSC_0047 Digis08
DSC_0062 Digis06

Najveći deo vremena ovog skupa bio je posvećen radionici koja je pokazala da ODS projekat može da „živi“ kroz sve aktivnosti uobičajenog školskog života, pa tako

ne bude novo, dodatno opterećenje, već naprotiv, da olakša i poboljša način rada i učini ga zanimljivim.  Okupljeni nastavnici i stručni saradnici veoma aktivno su učestvovali i dali mnoštvo kreativnih ideja kako projekat može da pomogne funkcionalnoj izradi planova, saradnji sa upravom škole, kolegama i roditeljima, kreiranju oglednih časova, pripremanju nastavnika pripravnika za posao i državni ispit, promociji škole itd. Prema reakcijama, može se reći da je radionica izazvala veliko interesovanje, a da su ideje ocenjene kao veoma praktične i primenljive.

Digis01 DSC_0069

Sama radionica je tekla tako da se najpre učesnici prisutni upoznaju sa zadatkom, a onda bi dobili određeno vreme da razmisle o njemu. Prisutni učesnici su radili u grupama koje su formirane prema tome kojim školama njihovi članovi pripadaju i koji konkretno posao u školi obavljaju. Za to vreme, onlajn učesnici su metodom moždana oluja davali ideje, odnosno svoje viđenje kako se akcioni plan može praktično implementirati u školski život. Diskusija koju su vodili bila je moderirana. Konačno, članovi grupa su izveštavali o tome do kakvih su ideja došli, pa su onlajn slušaoci mogli da čuju njihove ideje, baš kao što su prisutni članovi na četu mogli da pročitaju njihove.

Zadaci su bili kako akcioni plan za ODS projekat može da se implementira u školske aktivnosti i kakvu korist može doneti, u nastavne i vannastavne aktivnosti i kakvu korist može imati po đake, redovne aktivnosti i korist po nastavnike (recimo, razvoj kompetencija), kako može da oplemeni međuljudske odnose, da poboljša saradnju sa upravom, psihologom i pedagogom škole, i da li ovaj projekat može imati efekta na obrazovni sistem u celini i kako se to može videti. Opšti zaključak je bio da je dosadašnja praksa pokazala da se školske aktivnosti međusobno preklapaju i da za nastavnika može da bude naporno da jedan isti posao radi više puta. Ipak, to se može i praktično iskoristiti tako što se ODS projekat može implementirati u praktično sve. Na ovaj način, čak i najdosadniji posao (poput administracije) može postati zanimljiviji, ali i efikasniji.

DSC_0092 PRW 1.2.14 (25)

Na kraju, učesnici su procenjivali radionicu i popunjavali formulare.

Video zapis vebinara može se videti na ovom linku https://www.bigmarker.com/open_discovery_space___serbia/room2

Montirani materijal sa dela radionice koji se odvijao „uživo“ očekujte na ovom sajtu uskoro.

PRW 1.2.14 (22)

PRW 1.2.14 (16)

 

comment closed