Home

Prva radionica za nosioce promena

| On: feb 02 2014

1st Change agent workshop

Radionica je održana u sredu, 29.1.2014 – 20:-21:30

Učestvovalo je 52 nastavnika i direktora iz srpskih ODS-škola. Četvoro učesnika je predstavilo primere prakse i svoju strategiju uvođenja promena i motivisanja nastavnika da u njima učestvuju. Snimak radionice dostupan je na linku https://www.bigmarker.com/open_discovery_space___serbia/room1

Jugoslava Lulić,  nastavnica srpskog jezika i književnosti u TŠ „9. maj“ u Bačkoj Palanci, višestruka pobednica više takmičenja nastavnika i učesnica internacionalnih foruma nastavnika u svojoj praksi suočavala se sa mnoštvom prepreka u radu i širenju ideja. Prikazala je svoj rad koji je okarakterisala kao „put kojim ne treba ići“ jer je nije imala podršku uprave škole i stoga mnoge ideje nisu mogle da budu realizovane u punom obimu i proširene na druge nastavnike i predmete. Nakon niza godina napornog rada, i klima u školi se polako menja… U video-zapisu njena prezentacija počinje na 9:00

prw1juga

Dejan Bošković,  nastavnik i pomoćnik direktora u OŠ „Ivo Andrić“ u Beogradu. Ova škola je poznata po velikom broju projekata u kojima učestvuje i velikom broju inovacija u radu. Imaju svoju sopstvenu strategiju motivsanja nastavnika. U video-zapisu njegova prezentacija počinje na 20:44

Ljiljana Žikić, direktorka Tehničke škole u Knjaževcu, jedna od najuspešnijih škola u takmičenju „Kreativna škola“. U pariodu od pet godina uspeli su da se od osrednje škole razviju u jednu od najiovativnijih škola u Srbiji, vrlo orijetisani ka promenama, sa visoko-motivisanim nastavnicima. Prikaz njihove strategije uspeha u video-zapisu konferencije počinje na 26.05

prw1jelenam

Jelena Grubić,  nastavnica računarstva i informatike u osnovnoj školi „Rastko Nemanjić – Sveti Sava“. Imaju sjajan tim nastavnika koji su upravo završili pohađanje svog prvog onlajn-seminara za obuku u korišćenju softvera Mudl (Moodle) i napravili su plan kako da uključe i druge nastavnike u nove aktivnosti: uvođenje IKT u rad sa učenicima, posebno u kreiranju obrazovnih materijala čak i ako nisu „digitalno-orijantisani“, ali imaju veliko pedagoško iskustvo. Opis njihove ideje počinje na snimku od 40:00

Nakon ovih prikaza iz prakse učesnicima je prikazana ODS-prezentacija zasnovana na materijalima predviđenim projektom za ovu radionicu. Nastavnici su bili veoma motivisani za diskusiju zasnovanu na pitanjima iz prezentacije.

prw1ods

 

 

Neke od tema pokrenute za vreme radionice:

Uloga nastavnika – nosioca promena

Nastavnik „pionir“ koji predvodi tim nastavnika svoje škole koji su uključeni u ODS projekat, a ujedno:

Preuzima inicijativu za primenu inovativne prakse koja će imati dugoročni uticaj na razvoj škole kao celine.

Razvija strategiju za uključivanje i širenje rezultata primene inovativne prakse prema celoj školskoj zajednici.

Razvija strategiju za suočavanje sa otporima na promene.

Pomaže razvoj uslova u školi koji omogućuju otvaranje prema promenama.

 

Koje vrste otpora ste prepoznali?

Navedite vaše primere uspešnog prevazilaženja otpora prema promenama?

Pokušajte da definišete „metode“ ili „činioce“ koji efikasno podstiču otvorenost prema promenama?

Pokušajmo zajedno da definišemo šta je potrebno za svaku od ovih „metoda“ ili „činilaca“ da obezbedimo u školama i okruženju da bi postalo otvoreno prema promenama?

Koje strategije planirate u slučaju svoje škole?

Da li vam je potrebna neka vrsta podrške (u okviru ODS-a)i kakva?

Na kraju raidonice učesnici su popunili onlajn anketu kojim se prikupljaju podaci značajni za nastavak projekta. Sve prezentaicje su dostupne na Srpskoj ODS-zajednici formiranoj na ODS-portalu.

 

 

 

 

comment closed