Home

ODS takmičenje za nastavnike

| On: okt 24 2014

Počinje novo ODS takmičenje za nastavnike!

ODS takmičenje će se održati u periodu od 15. oktobra do 15. decembra 2014. Takmičenje se održava u svim zemljama u kojima se projekat sprovodi. Prvi deo takmičenja je na državnom nivou, nakon čega pobednik učestvuje u međunarodnom takmičenju. Cilj ovog takmičenja je da se motivišu nastavnici da razmenjuju sa kolegama svoje scenarije za učenje, da koriste što više portal ODS-a i da primenjuju inovativne metode u obrazovanju.

Ko može da učestvuje?

Svi nastavnici, a ne samo nastavnici iz ODS škola.

Kako učestvovati?

Nastavnik priprema plan časa/scenario za učenje u kom prikazuje primenu savremenih tehnologija. Plan časa se postavlja u okviru zajednice „Nacionalno ODS takmičenje u Srbiji“ na portalu čija je adresa http://portal.opendiscoveryspace.eu/ . Link ka našoj zajednici za takmičenje je http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/nacionalno-ods-takmicenje-u-srbiji-697841

Koraci za prijavu u slikama:

1. korak 2. korak 3. korak

i dalje pratiti instrukcije (next…).

Scenario za učenje se predaje preko autorskog alata koji se može pronaći na portalu (ODS authoring tool). Scenario ne sme imati više od 6000 karaktera i ne sme da bude veći od 2MB i 3 A4 strane (zajedno sa slikama, grafikonima, itd).

Krajnji rok za predaju radova je 15. decembar 2014. godine.

Kriterijumi za procenjivanje radova

Radove će procenjivati žiri sastavljen od tri člana. Za svaki od navedenih kriterijuma se može dobiti maksimalno 5 poena, dok kriterijum pod rednim brojem 7 nosi 10 poena. Rad može osvojiti maksimalno 50 poena. Kriterijumi za procenjivanje radova su sledeći:

  1. Kvalitet: Scenario za učenje je lepo napisan, kompletan i ima odgovarajuću strukturu.
  2. Inovacija: U scenariju su prikazane nove metode, pristupi, nove grupe osoba koje učestvuju, itd.
  3. Zabava: U scenariju je prikazan način rada sa učenicima u kom oni uživaju i lepo se provode, a ne samo učenje.
  4. ODS: U scenariju su prikazane funkcije ODS portala, ideje i zajednice.
  5. Ličnost: U scenariju je prikazan način razvoja ličnosti učenika.
  6. Timski rad: Prikazan je način rada učenika u timovima ili grupama.
  7. Etika: Scenario se bavi temama poput rodne ravnopravnosti, diskriminacije, inkluzije, zdravlja, migracije, socijalno ugroženih kategorija, ili nešto čemu učenici mogu da doprinesu u cilju napretka našeg družtva i života na zemlji.
  8. Ekonomija: Kroz scenario učenici se upoznaju sa finansijskim problemima, na pr. troškovi opreme, radno vreme, tržišne cene, itd.
  9. Povezivanje: U scenariju su prikazani načini povezivanja sa drugim grupama, zemljama, ljudima, osobama sa posebnim potrebama, itd.

Žiri u Srbiji će objaviti svoju odluku o pobedniku do 15. januara 2015. godine.

 Nagrade

Pobednik državnog takmičenja treba da prevede svoj rad na engleski jezik i postavi ponovo u okviru zajednice International contest najkasnije do 31. januara 2015.

Pobednici na nacionalnim takmičenjima će učestvovati u letnjoj školi u Atini u Grčkoj od 12 – 18. jula 2015. Više o letnjoj školi možete pronaći na ods.ea.gr

Autori prva tri scenarija u Srbiji će dobiti diplomu, dok će svi ostali nastavnici dobiti potvrde o učešću na takmičenju.

 

Srpska ODS zajednica će do 15. decembra održati vebinar podrške učesnicima takmičenja! Vebinar će biti najavljen na našem sajtu i FB stranici.

 ODS portal

comment closed