Home

Nobelovci u škole a djaci i nastavnici u CERN!

| On: apr 11 2014

ODS projekat : Bringing Nobel Prize physics to high schools

Mnoga etička i politička pitanja i odluke danas, zahtevaju izvesno razumevanje suštine nauke, njene prirode, njenih prednosti i ograničenja. Verovatno nema boljeg primera za to, od nedavne debate koja je nastala oko otkrića Higsovog bozona i rada LHC u CERN-u. Ova rasprava je raspalila maštu mnogih  i povremeno je izazivala pravu zabrinutost u široj javnosti. Da bi razumeli ulogu nauke u raspravi oko projektovanih ishoda eksperimenata koji se odvijaju u LHC-u, oko njihove bezbednosti i vrednosti obzirom na ogromne investicije u ljudske i druge resurse, svi učenici, uključujući i buduće naučnike trebaju obrazovanje koje će ih osposobiti da budu kritički potrošači naučnog znanja.

art_editorialMoramo obogatiti naše nastavne planove i programe aktivnostima koje i učenicima i nastavnicima, povećavaju mogućnost da se uključe u takve rasprave. To ne širi samo znanja o sadržaju naučnih otkrića, već i znanje kako nauka „radi“ a to je baš ključni element i suštinska komponenta svakog školskog plana i programa Nauke. Potrebno je dizajnirati aktivnosti koje podstiču kritički i kreativni način razmišljanja mladih ljudi u nauci i eksperimentima. Uključenje studenata u ove aktivnosti i izazove ima za rezultat bolje razumevanje prirode naučnog znanja

Postoji niz inicijativa koje pokušavaju da dobitnike Nobelovih nagrada iz fizike približe učenicima i studentima. Ove inicijative promovišu nastavu nauke i učenje kao istraživački proces (inquiry-based methods) i kao način razmišljanja potpomognut tehnologijom koji predstavljaju proces rešavanja problema. One su pravi „prozor“ u realne naučne eksperimente i pojave, živi pogled u tokove stvarnih naučnih istraživanja, susret sa ličnostima i priče o radu naučnika u Evropi i van nje.

Na primer, kroz napredne tehničke interfejse, učenici i njihovi nastavnici imaju priliku da pristupe i koriste daljinske kontrole teleskopa u realnom vremenu, da razgovaraju sa istraživačima na Južnom polu, da obavljaju eksperimente, beleže i aaliziraju podatke iz CERN-ovog detektora Higsovog bozona, da predlažu rešenja i daju odgovore na odabrane naučne teme.

Na taj način promovišemo preokret metoda predavanja nauka u školama, od one uglavnom bazirane na dedukciji u onu koja se zasniva na istraživačkom (inquiry) pristupu, koja će verovatno povećati interesovanje i postignuća učenika u nauci.

Evropsko društvo fizičara (the European Physical Society, EPS) ima za cilj da koordinira ove jedinstvene inicijative i da razvije okvir , preko Evropske naučne obrazovne akademije (the European Science Education Academy, ESEA) , koji će ponuditi takve mogućnosti brojnim školama u Evropi .

Od 23. Januara 2014. ODS projekat zvanično radi na uvodjenju ove inovativne prakse u evropske škole. Organizovano je više onlajn susreta (hangouts) i radionica između evropskih i škola u SAD sa kontrolnom sobom  IceCube Neutrino Observatory na Južnom polu kao i sa laboratorijama na CMS- CERN detektoru u Ženevi. Cilj ovih aktivnosti je da se srednjoškolcima predstave osnovne ideje u nastojanjima naučnika koji pokušavaju da otkriju poreklo univerzuma, tragaju za neutrinima u ledu ili proučavaju sudare i interakciju visokoenergetskih čestica.

Naši timovi, CERN education teamIceCube outreach group i Ellinogermaniki Agogi research group, rade zajedno da približe dobitnike Nobelovih nagrada iz fizike učenicima širom sveta.

Čitajte više o ovom projektu na sajtu ODS projekta (http://www.opendiscoveryspace.eu ) kao i na sajtu Evropskog društva fizičara ( http://www.epsnews.eu/2014/02/edit-nobel-prize-in-schools )

Sofoklis Sotiriou
EPS Executive Committee member

(Za ODS Srbija  prilagodio Vladan Al. Mladenović)

comment closed