Home

Materijali sa prve konferencije nastavnika – agensa promena, „ODS 2013″

| On: okt 16 2013

Ovde možete preuzeti uvodnu prezentaciju sa konferencije kao i tri prezentacije o akcionom ‘planu, terminologiji i jedan primer časa.

Molimo vas da primere svojih ideja sa radionice održane na konferenciji postavite u „Srpsku ODS zajednicu“ na portalu tokom oktobra.

Školske akcione planove potrebno je izraditi do 15. novembra ukolko ih pišete na srpskom jeziku ili do 30. novembra ukoliko ih sami prevodite i na engleski jezik.

Formular se nalazi u Upitniku o elektronskoj zrelosti, koji ste popunjavali prilikom prijave za projekat: http://serbia.e-mature.ea.gr/node/48.

Sve dodatne informacije možete dobiti u zajednici na portalu.

comment closed