Home

IV konferencija eLearning

| On: sep 01 2013

IV konferencija eLearning će se održati u prostorijama Univerziteta Metropolitan 26.09. i 27. 09. 2013. Ova konferencija već tradicionalno okuplja stručnjake za učenje na daljinu. Konferencija je fokusirana na tehničke koncepte, instrukcioni dizajn i pedagoško-psihološke apsekte elektronskog učenja.

Ciljevi konferencije su razmena iskustava, predstavljanje novih dostignuća i tehnologija, kao i diskusije o inovativnim metodama i iskustvima iz prakse.
Univerzitet Metropolitan je prvi koji pored tradicionalne nastave u potpunosti podržava praćenje iste i preko interneta. Prema novom Zakonu o obrazovanju, nastava preko Interneta (eLearning), izjednačava se sa tradicionalnom nastavom u pogledu sticanja diplome i zvanja.

Više o konferenciji pročitajte na econference.metropolitan.ac.rs

comment closed