Home

Druga radionica za nosioce promena

| On: feb 23 2014

Druga radionica za nosioce promena imala je za cilj sumiranje rezultata rada „mapiranja orijentacije škola prema promenama“. Snimak vebinara može se pogledati na linku https://www.bigmarker.com/open_discovery_space___serbia/room5

caw2

Neki rezultati ove radionice:

1. Zasnovano na diskusiji koja od iznetih strategija za prevazilaženje otpora vam se čini najefikasnija?

- Postepeno uvodjenje promena,razvijanje bazične informatičke I informacione pismenosti kod svih što pre, obaveštavanje svih kolega o svemu što se radi, razvijanje svesti o individualnim koristima za nastavnike

-Praksu je najbolje menjati individualno, pa onda „uvlačiti“ i druge zainteresovane i tako stvarati krug motivisanih.

-Podrška onima koji inoviraju nastavu je od ključne važnosti. Ohrabriti nastavnike da koriste IKT, a najbolji put je kroz primere dobre prakse.

2. Sa kojim preprekama ste se suočili u sprovođenju svoje strategije promena i kako ste se „nosili“ sa njima?

Najčešći odgovori bili su da je na početku izuzetno prisutna odbojnost kod kolega koji nemaju razvijene IKT kompetencije kao i mišljenje kod nekih das u sve promene samo “kozmetičke” . Veliki problem kod mnogih je nedostak opreme i sredstava za nabavku. Najveći problem je manjak motivacije kod većine kolega koji ne pripadaju grupi entuzijasta. U jednoj školi je prisutan i gubitak motivacije kod grupe IKT predvodnika zbog loše ocene eksterne evaluacije.

Mnoge škole su preduzele interne obuke svojih nastavnika za upotrebu IKT, u velikom broju škola planira se organizovanje uglednih i oglednih časova pogotovu kolega kojima je potrebna pomoć u upotrebi novih tehnologija. U svim školama su organizovani timovi koji sistemski pristupaju ovim problemima

Jedan tipičan niz reakcija je prvo na odbijanje, strah zatim ravnodušnost a na kraju i prihvatanje od strane jednog dela nastavnika.

3. Kako svako od vas procenjuje krajnji ishod ovih nastojanja za uvođenjem promena?

Opšte uverenje je da je osnovni ishod nastojanja, učvršćivanje svesti kod većine zaposlenih o neophodnosti promena kao i dobiti za sve učesnike obrazovnog procesa

Nastojanja su kontinuirana, ali neće lako doneti rezultate. Mislimo da je realno očekivati da će koraci biti sitni, postepeni i da će na duže vreme gledano dati rezultate. U slučaju tih nastavnika koji su obezvoljeni, očekujemo da će prirodna radoznalost i želja za napretkom ipak pobediti malodušnost.

Prihvatanje neminovnosti upotrebe IKT-a u nastavi, timski rad i kontinuirana edukacija, povećanje informatičke pismenosti

4. Ko će imati najviše dobiti od vaše strategije za uvođenje promena?

Jednoglasno svi anketirani vide da su učenici glavna ciljna grupa i osnovni razlog promena

Dobiti će imati i škola – smatramo da će priključivanje škole ODS-u pokrenuti dešavanja uzlaznom putanjom. Očekujemo povećanje motivsanosti za rad i bolju atmosferu u školi.

 

5. Da li ste (od kada ste počeli svoj angažman u ODS-u) primetili makar i najmanje promene u orijentaicji svoje škole ka promenama?

- Kod svih učesnika primećen je pomak. Kod većine čak u većoj meri a tiče se uglavnom razvijanja školskih timova, uključivanja direktora/ rukovodstva škole. Mnoge škole izražavaju utisak da je u tom periodu došlo do uključivanja i dela zaposlenih koji su do sada imali otpora prema promenama.

- U namerama – da, u konkretnim dešavanjima – da, ali za sada samo u naznakama i planovima koji se bliže realizaciji.

6. Koje ste „dopune“ (u odnosu na početnu ideju) smislili/odlučili/sproveli kako bi bolje ostavrili ciljanu promenu?

Organizacija individualnog rada sa nastavnicima nižih IKT kompetencija Zanimljivo je da je kod nekoliko škola u ovom periodu došlo i do organizovanja kabinetske nastave koja nije do sada bila u njihovim školama a rezultat je timskog rada i zahteva školskog tima.

Kao dopunu organizovaćemo internu informatičku obuku nastavnika za korišćenje digitalnog kabineta (na zahtev samih nastavnika).

ODS aktivnosti bi mogle da uključe i pordšku pripravnicima tokom pirprema ispita za licencu.

7. Koje ste potrebe za podrškom (od ODS-a) identifikovali?

Više nastavnih materijala postavljenih na portal, “ujedinjenje” ODS-Digiš-BigMarker aktivnosti u formu koja bi bila čvršća i jasnija većini zaposlenih.

Da se organizuje rad sa direktorima škola – da se obaveste o značaju ovakvog programa, da se njima predstave dobrobiti koje škola može da ima od angažovanja na ovakvom projektu.

Potrebno je da na portalu ODS-a imamo više nastavnog materijala, može i postavljanje određenih linkova ka multimedijalnim nastavnim materijalima koji bi bili korišćeni u nastavi, lakše snalaženje i potraga za materijalom na portalu, možda i nastavni materijal za učitelje.

Obuka za korišćenje Mudl (Moodle) – platforme „Digiš“.

 

comment closed